نقشه ها، تصاویر و مدارک فنی پروژه
             
 
مشخصات فنی  نقشه محل پروژه

کارفرما:               شرکت یادمان سازه وابسته به شهرداری تهران
محل پروژه:           تهران - تپه های گیشا
مساحت زمین:       40،000 متر مربع
مساحت زیربنا:       35،000 متر مربع
ارتفاع:                435 متر
کاربری ها:           مخابراتی، تلویزیونی، توریستی، تفریحی، خدماتی، تجاری
زمان:                 1372-1377